Een klacht, wat nu?

Ik zal altijd, vanuit mijn deskundigheid en volgens de richtlijnen van mijn beroepsvereniging, naar mijn beste weten zorg verlenen.  Toch kan het voorkomen dat je een klacht hebt over de zorg die is geboden. In eerste instantie bespreek ik de klacht persoonlijk met jou. Ik zie dit ook als een mogelijkheid om mijn dienstverlening te verbeteren. Mochten we er samen niet uitkomen dan is voor mijn praktijk, conform de wkkgz, een klachtenprocedure ingeregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging VNT. Zij laten hun klachtenfunctionaris dan contact met je opnemen. Mocht dat niet tot een bevredigend resultaat leiden dan is het vervolgens mogelijk om de klacht voor te leggen aan de geschillencommissie van de SCAG.

Hier kun je de cliëntfolder over het afhandelen van klachten raadplegen