Rebalancing

In een Rebalancing sessie word je uitgenodigd om contact te maken met je gevoelswereld. De aanraking brengt je van een focus op denken meer in contact met je gevoel. Voelen brengt je weer dichter bij simpelweg bij jezelf zijn. Denken, voelen en zijn komen weer in balans.

Luisteren naar je lichaam

De maatschappij waarin we leven is er één die vooral gericht is op denken en presteren. Het voelen heeft daarin een ondergeschikte rol gekregen. Vaak leven we vooral  in ons hoofd en hebben we weinig contact met ons lichaam. Hierdoor zijn we ons minder bewust van wat we voelen. Ervaringen, herinneringen, emoties en inzichten stoppen we vaak weg. Zo kunnen er spanningen in je lichaam ontstaan of heb je gewoonweg moeite om te ontspannen. Dit kan leiden tot klachten als:

  • hoofdpijn, rugpijn, nekpijn
  • chronische vermoeidheid, slapeloosheid
  • stress, burn-out
  • faalangst, onzekerheid
  • rusteloosheid
  • onbegrepen fysieke klachten

Harmonie tussen denken en voelen

Door contact te maken met je lichaam leer je jezelf op een nieuwe manier kennen. Door aandacht te geven aan wat er in je leeft ontstaat er rust en ruimte. Vanuit het zelfinzicht dat hierbij ontstaat wordt het makkelijker om met emoties en lastige situaties om te gaan. Als je aandacht hebt voor wat er te voelen is en luistert naar je lichaam kun je te weten komen wat je wel en en niet wilt. Hierdoor ontstaat er meer ruimte om keuzes te maken die bij jou passen.

Weer in balans

Een Rebalancing sessie bestaat uit een combinatie van een gesprek, aanraking, zelfonderzoek en stilte. In de aanraking herstel je het contact met je lichaam. Je leert meer te voelen en minder te denken. In het gesprek en zelfonderzoek ontstaat meer ruimte om te voelen wat leeft in jou aan lichamelijke ervaringen, gevoelens, gedachten en de oorsprong ervan. Er is aandacht voor wat er is. In de stilte is er de ruimte om helemaal in het moment te zijn. Je wordt je bewuster van je gevoelswereld en de patronen die je beperken. Het wordt makkelijker om dicht bij jezelf te blijven.